FertiSupe: Trợ lý của bạn trong việc tính toán nhu cầu dinh dưỡng và xác định thời gian bón phân hiệu quả

Ứng dụng FertiSupe giúp người trồng thực hiện các tính toán hỗ trợ việc bón phân bằng cách xác định đúng lượng phân bón cần thiết. Với đầu vào bao gồm dữ liệu về sản phẩm cây trồng, lựa chọn thành phần tham chiếu và phân bón đang sử dụng, FertiSupe là một máy tính phân bón sẽ cho bạn biết bạn phải thêm bao nhiêu loại phân bón vào thùng để có được chính xác nhu cầu của cây trồng.
Những lợi ích:
  • Không còn rắc rối trong việc tính toán phân bón.
  • Nhận con số cần thiết trong 3 bước đơn giản
  • Giao diện bằng 10 ngôn ngữ (Android và iOS, sắp có sẵn cho điện thoại Windows)
  • Không cần truy cập internet.
 
iPhone version:
hehe
iPad version:
hehe
Android version:
hehe
Windows Phone version:
hehe
 
Ảnh chụp màn hình:
 
hehehehe
 
Để có nhận xét và ý tưởng cải tiến, vui lòng liên hệ với chúng tôi