Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-4-6+5S logo

* Ưu điểm:

- Mùa khô: độ ẩm của  đất ở vùng Tây Nguyên và các vùng trồng cà phê nói chung thường dưới 30%. Cây cà phê cần dinh dưỡng phù hợp để chống chịu khô lạnh và phục hồi sau thu hoạch.

- Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-4-6+5S có các nguyên tố đa lượng (Đạm, Lân, Kali), trung lượng (Can xi, Lưu huỳnh, Magie) và một số nguyên tố vi lượng (Cu, Zn, Bo, Mo, Fe, Mn…) cần thiết cho sinh trưởng và phát triển của cây cà phê thời kỳ kinh doanh.

- Phân NPK-S Lâm Thao 16-4-6+5S dễ hòa tan có thể hòa nước tưới cho cây.

* Thành phần dinh dưỡng:

Đa lượng, trung lượng:

  • Đạm tổng số (Nts): 16%;
  • Lân hữu hiệu (P2O5hh): 4%;
  • Kali hữu hiệu (K2Ohh): 6%;
  • Lưu huỳnh (S): 5%;
  • Canxi (Ca): 2%;
  • Magie  (Mg): 1%;

Vi lượng:

- Sắt (Fe): 100 ppm;

- Mangan (Mn): 50 ppm.

* Hướng dẫn sử dụng:

Đặc biệt thích hợp cho cây cà phê giai đoạn kinh doanh vào mùa khô (tháng 2-3):

  • Với cà phê năng suất 3-4 tấn/ha/năm: 680kg/ha/lần
  • Với cà phê năng suất 4-5 tấn/ha/năm: 800kg/ha/lần.