Chuyên dùng bón cho cây thuốc lá:
- Bón lót khi trồng: 16-17 kg/sào Bắc Bộ 360 m2
- Bón thúc sau trồng 12-15 ngày: 18-20 kg/sào Bắc Bộ 360 m2
- Bón thúc sau trồng 30-35 ngày: 14-15 kg/sào Bắc Bộ 360 m2
 
 
 Bao bì
................................................................................................................

Đóng gói 50 kg và 25 kg.

Bao bì PP lót PE; 

 
 
Sản phẩm
.............................................................................................
  Mã sản phẩm: 03410
  Phương thức sử dụng: Bón rễ (b,v,h)
  Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 

 

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng Đơn vị Đặc trưng
Đạm tổng số (Nts) % 8%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) % 14%
Lưu huỳnh (S) % 8%
Độ ẩm % 5%

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả
Đọc thêm
Phân bón NPK-S*M1 vi sinh Lâm Thao 5-10-3+8S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả.
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả.
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-10-14+8S - Supe Lâm Thao