Chuyên dùng bón cho cây thuốc lá:
- Bón lót khi trồng: 16-17 kg/sào Bắc Bộ 360 m2
- Bón thúc sau trồng 12-15 ngày: 18-20 kg/sào Bắc Bộ 360 m2
- Bón thúc sau trồng 30-35 ngày: 14-15 kg/sào Bắc Bộ 360 m2
 
 
 Bao bì
................................................................................................................

Đóng gói 50 kg và 25 kg.

Bao bì PP lót PE; 

 
 
Sản phẩm
.............................................................................................
  Mã sản phẩm: 03410
  Phương thức sử dụng: Bón rễ (b,v,h)
  Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 

 

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng Đơn vị Đặc trưng
Đạm tổng số (Nts) % 8%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) % 14%
Lưu huỳnh (S) % 8%
Độ ẩm % 5%

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Phân bón NPK-S Lâm Thao 3-9-6+6S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 10-5-10+5S
Sử dụng bón thúc cho các loại cây trồng.
Đọc thêm
Phân bón hàm lượng dinh dưỡng cao thế hệ mới của Cty Lâm Thao
Phân bón NPK-S hàm lượng dinh dưỡng cao Lâm Thao thế hệ mới có nhiều công thức khác nhau
Đọc thêm
Supe Lân
Dễ tiêu, dễ tan trong đất, phù hợp với nhiều loại cây trồng
Đọc thêm
Phân hỗn hợp NPK-S Lâm Thao
Phân bón NPK-S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-10-14+8S - Supe Lâm Thao