Blog

Những thành tựu trong ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới nông nghiệp xanh của Supe Lâm Thao
Tập trung nguồn lực đổi mới công nghệ, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu theo Nghị quyết số 24-NQ/TW, Supe Lâm Thao đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Đây cũng là khẳng định của doanh nghiệp trong việc hưởng ứng cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị COP26.
06T 122023
Hành trình "Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường" của Supe Lâm Thao
Với những hoạt động xuyên suốt trong thời gian qua và cam kết của Người đứng đầu, những hành động bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường của Supe Lâm Thao thực sự đi vào chiều sâu, là một điển hình của tỉnh Phú Thọ trong hành trình bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường.
16T 102023
Các giải pháp và kết quả trong công tác quản lý chất lượng của Supe Lâm Thao
Trong định hướng phát triển, Supe Lâm Thao luôn lấy chất lượng sản phẩm là mục tiêu đầu tiên, từ đó tập trung nghiên cứu, đưa ra các giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện quản lý chất lượng một cách hiệu quả. Điều này được thể hiện qua sản lượng xuất bán ra thị trường giữ ổn định theo chiều hướng tăng, đặc biệt là những phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng.
14T 092023

Pages