Sử dụng bón thúc cho các loại cây trồng:
1. Bón cho lúa:
+ Bón thúc đẻ nhánh: 8-9 kg/sào Bắc bộ 360 m2
+ Bón thúc đón đòng: 7-8 kg/sào Bắc bộ 360 m2
2. Bón cho ngô:
+ Khi cây 5-7 lá: 8-10 kg/sào Bắc bộ 360 m2
+ Bón trước trỗ (Xoáy nõn): 8-10 kg/sào Bắc bộ 360 m2

 

Bao bì

................................................................................................................

  Đóng gói 50 kg và 25 kg.
  Bao bì PP lót PE; 

 

Sản phẩm

.............................................................................................

 Mã sản phẩm: 03441
 Phương thức sử dụng: Bón rễ (h)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
 
 
 
Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng        Đơn vị      Đặc trưng
Đạm tổng số (Nts) % 12%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 3%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) % 10%
Lưu huỳnh (S) % 7%
Độ ẩm % 5%

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả
Đọc thêm
Phân bón NPK-S*M1 vi sinh Lâm Thao 5-10-3+8S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả.
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả.
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 12-3-10+7S - Supe Lâm Thao