Dinh dưỡng/Bón phân

Phân bón Supe Lâm Thao - Sự phù hợp tối ưu giữa nhu cầu dinh dưỡng và tăng trưởng

 

Gần như toàn bộ các nguyên tố hóa học có trong đất đều có mặt trong cây. Mỗi nguyên tố, hay một nhóm nguyên tố đều đảm nhiệm một chức năng nào đó trong quá trình sinh trưởng, phát triển của cây. Có nguyên tố tham gia trực tiếp thành phần cấu tạo của tế bào mô cây và có nguyên tố lại trực tiếp ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của cây hoặc tác động đến các enzym, các chất điều hoà sinh trưởng hoặc là thành phần cấu tạo nên các chất đó. Các nguyên tố đó gọi là chất dinh dưỡng cây trồng và được phân làm hai nhóm: nhóm các chất dinh dưỡng thiết yếu và nhóm các chất dinh dưỡng có lợi.

 

 

Lợi ích đã được chứng minh cho cây trồng của bạn

  • Chất dinh dưỡng thiết yếu: là chất mà cây trồng nhất thiết phải được cung cấp đầy đủ và nếu thiếu cây trồng sẽ không hoàn thành được chu kỳ sống, hoặc bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây.
  • Chất dinh dưỡng có lợi: là chất mà nếu không có cây vẫn có thể sinh trưởng phát triển một cách bình thường, nhưng nếu được bổ sung thêm sẽ làm cây sinh trưởng phát triển thuận lợi hơn, tốt hơn và đem lại giá trị cao hơn cho từng nhóm nông sản. Thông thường, những chất này cây cần với lượng rất ít và có thể gọi là nhóm siêu vi lượng.

 

Webinar on Nutrigation  
Xem toàn bộ hội thảo trên web về Dinh dưỡng - Lợi ích và Thực hành

 

Tùy theo nhu cầu của cây và mức độ hạn chế của mỗi nguyên tố đến sinh trưởng phát triển của cây mà đã được phân thành các nhóm dinh dưỡng gọi là đa, trung và vi lượng.
*Tải toàn bộ bài báo

 
 

 

Các loại phân bón hòa tan trong nước được lựa chọn để cung cấp dinh dưỡng

 

Phân giải các Xenlulô, giúp phát triển hệ vi sinh vật có ích trong đất, cải tạo đất trồng.
 
Bổ sung dinh dưỡng cho cây trồng
 
Phân ữu cơ sẽ giúp cải tạo đất, tăng độ tơi xốp, phì nhiêu cho đất qua việc cung cấp, bổ sung các chất hữu cơ, mùn, vi sinh vật
 
Đặc biệt được bổ sung trung lượng và vi lượng 
 
Khuyến khích hoạt động của rễ

 

Bón phân: Cách quản lý phân bón và nước hiệu quả | Giáo sư Đường Hồng Dật

 

Bón phân cho cây trồng: là yếu tố quan trọng để tăng năng suất nông sản, tăng phẩm chất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Cho đến nay, biện pháp bón phân đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Bên cạnh nhiều nông dân cố hiểu biết, có trình độ thâm canh, việc sử dụng phân bón đúng đã mang lại những hiệu quả to lớn, còn khá nhiều nông dân hiểu biết về phân bón và sử dụng phân bón còn có những hạn chế, do đó sử dụng phân bón không đúng, thiếu cân đối, thiếu hợp lý cho nên chĩ mang lại hiệu quả thấp, thậm chí còn làm giảm năng suất cây trồng, giảm phẩm chất, chất lượng nông sản, ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất đai, làm tăng ô nhiễm môi trường.

*Tải toàn bộ bài báo

 

 
 
Ngày nay, người trồng trọt có nhiều công cụ hỗ trợ khác nhau để giúp họ hòa tan phân bón tan trong nước một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tìm hiểu về các công cụ hòa tan phân bón phổ biến, kèm theo video trình diễn