Thiếu hụt theo chất dinh dưỡng

Chất dinh dưỡng

Sự phân chia thành các chất dinh dưỡng thể hiện kết quả của sự thiếu hụt chất dinh dưỡng cụ thể trong nhiều loại cây trồng

P (phốt pho)   K (kali)  

Ca (canxi)

Đọc thêm

 

Đọc thêm

 

Đọc thêm

         
Mg (magiê)   S (lưu huỳnh)   Fe (sắt)

Đọc thêm

 

Đọc thêm

 

Đọc thêm

         
Mn (mangan)   Zn (kẽm)   Cu (đồng)

Đọc thêm

 

Đọc thêm

 

Đọc thêm

         

B (boron)
 
Mo (molypden)

Đọc thêm

 

Đọc thêm