Kỷ niệm 60 năm

Cuộc thi trực tuyến tuần thứ tư từ 7h00 ngày 23/5/2022 đến 16h ngày 29/5/2022.
Cuộc thi trực tuyến tuần thứ tư từ 7h00 ngày 23/5/2022 đến 16h ngày 29/5/2022.
22T 052022
XÍ NGHIỆP SUPE 1 GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY CÔNG TY BƯỚC VÀO SẢN XUẤT.
Hướng tới Kỷ niệm 60 năm Ngày Công ty bước vào sản xuất (24/6/1962-24/6/2022) và Ngày Bác Hồ kính yêu về thăm Công ty (19/8/1962-19/8/2022). Ngày 14/5/2022, Xí nghiệp Supe 1 tổ chức buổi gặp mặt trọng thể các thế hệ cán bộ, công nhân đã và đang công tác tại xí nghiệp Supe 1 tại Nhà Đa năng Công ty.
22T 062022

Pages