Kỷ niệm 60 năm

Cuộc thi tìm hiểu Công ty tuần thứ ba
Cuộc thi trực tuyến tuần thứ ba từ 7h00 ngày 16/5/2022 đến 16h ngày 22/5/2022.
15T 052022
CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY TUẦN THỨ HAI ( 09/5 - 15/5)
Bài thi trực tuyến tuần thứ hai từ 7h sáng ngày 09/5/2022 đến 16h ngày 15/5/2022. Tìm hiểu Công ty nhân kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất (24/6/1962 - 24/6/2022)
10T 052022
Phát động cuộc vận động sưu tầm tư liệu, kỷ vật lịch sử về Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.
Cuộc vận động được phát động sâu rộng đến toàn thể cán bộ, người lao động đã và đang làm việc tại Công ty cùng nhân dân tham gia sưu tầm, tặng hiện vật gốc có giá trị phục vụ lưu trữ.
07T 052022
Thể lệ cuộc thi tìm hiểu về Công ty nhân kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất (24/6/1962 – 24/6/2022)
Cuộc thi tìm hiểu về Công ty cho Cán bộ, người lao động đã và đang công tác tại Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao và những người quan tâm, yêu mến Công ty
02T 052022
THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY TUẦN 1 ( 02/5 -08/5)
CUỘC THI TÌM HIỂU 60 NĂM NGÀY CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO BƯỚC VÀO SẢN XUẤT
01T 052022

Pages