Hành củ thiếu hụt dinh dưỡng

31T 122021
Cập nhật

Hành củ thiếu hụt dinh dưỡng: S (lưu huỳnh)

Cây thiếu lưu huỳnh ra ít lá hơn. Lá non chuyển sang màu vàng đồng nhất

Giải pháp Supe Lâm Thao

Hành củ thiếu hụt dinh dưỡng: P (Phốt pho)

Sự phát triển và hình thành của cây bị chậm lại, rẽ bị ảnh hướng xấu và còi cọc

Giải pháp Supe Lâm Thao

Hành củ thiếu hụt dinh dưỡng: Mg (magie)

Các lá già chuyển sang màu vàng hoàn toàn dọc theo toàn bộ chiều dài do thiếu chất diệp lục. Với sự thiếu hụt ngày cang tăng, các ngon lá sẽ bị chuyển sang màu nâu và chết đi. Sự phát triển cuả thực vật bị kìm hãm đáng kể

Giải pháp Supe Lâm Thao

Hành củ thiếu hụt dinh dưỡng: Ca (Can xi)

Ngon lá-hoặc độ dài ngắn của lá-chết trở lại dù không có hiện tượng vàng lá trước đó, làm cho đỉnh lá bị ngã và chét

Giải pháp Supe Lâm Thao

Hành củ thiếu hụt dinh dưỡng: B (Boron)

Thiêu B cây trở nên xanh đạm và giòn. Cây bị còi cọc hoặc phát triển méo mó. Sự thiếu hụt thường gặp trên đất có độ Ph thấp hoặc đất cát vì nó dễ bị rửa trôi. Diều quan trọng phải duy trì chính xác lượng canxi, Nito và Bo trong đất. Hàm lượng Ni tơ và can xi cao  có thể làm giảm lượng hập thu Bo

Giải pháp Supe Lâm Thao

Hành củ thiếu hụt dinh dưỡng: Cu (đồng)

Ngọn lá chuyển lá sang màu trắng và xoắn như nút chai hoặc uốn cong theo góc vuông có thể bị úa và chết. Việc cung cấp đủ đồng rất quan trọng cho việc phát triển của củ hành

Giải pháp Supe Lâm Thao

Hành củ thiếu hụt dinh dưỡng: Fe (Sắt)

Thiếu hụt quá mức lá bị úa và tẩy trắng hoàn toàn

Giải pháp Supe Lâm Thao

Hành củ thiếu hụt dinh dưỡng: Zn (Kẽm)

Cây thiếu Zn lá còi cọc, cong ra ngoài. Cây non đặc biệt nhạy cảm với việc thiếu hụt kẽm. Các vấn đề thường gặp hơn trên đất có độ Ph cao hoặ đất có nhiều vôi

Giải pháp Supe Lâm Thao