Hướng dẫn cách bón phân cho cây lê

23T 122021
Cập nhật

Bón lót

Phân hữu cơ Supe Lân Vôi bột
-------- (Kg/hố) --------
20 - 30 0,2 - 0,5 0,5 -1,0

Cách bón: Trộn đều phân với lớp đất mặt đưa xuống đáy hố. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 15 - 30 ngày, đợi thời tiết tốt sẽ trồng cây. Nếu đất có nhiều mối phải tiến hành xử lý diệt mối trước khi trồng

Bón theo thời kỳ

Sau trồng 2 - 3 năm cây đã có thể cho thu hoạch quả, tùy theo sinh trưởng và thu hoạch quả mà hàng năm có thể bón lượng phân cho một cây lượng phân như sau:

Giai đoạn
 
Phân hữu cơ đạm urê Lân Kali Vôi bột
-------- (Kg/cây/năm) --------
Thời kỳ kiến thiết cơ bản (3 năm đầu) 20- 30 0,5 1,0 0,5 1,0
Thời kỳ kinh doanh 30 - 4 0,7-1,0 1,5 - 2,0 0,7-1,0 1,0

Thời gian bón

Thời gian Phân hữu cơ đạm urê Lân Kali vôi bột
-------- % --------
Lần 1: Bón nuôi lộc Xuân, nuôi hoa vào tháng 2 - 3   50   30  
Lần 2: Bón nuôi quả và lộc Thu từ tháng 4 đầu tháng 6 (chia phân làm 2 - 3 lần)   50   30  
Lần 3: Bón phục hồi sau khi thu hoạch quả vào tháng 10, tháng 11 30   30 30 30

Cách bón: Phân hữu cơ, vôi, phân lân đào rãnh xung quanh tán cây sâu 20 cm, rộng 15 – 20 cm, bón phân lấp đất. Phân đạm và kali nếu đất khô thì hoà nước tưới, nếu đất ẩm thì rắc phân xuống đất xung quanh tán xới nhẹ lấp đất kín phân để tránh bốc hơi và rửa trôi phân bón.