Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lê VH6

30T 122021
Cập nhật

Lê là cây ăn quả ôn đới điển hình, phải trồng ở những nơi có đủ độ lạnh cây mới phân hóa mầm hoa và ra quả.

Lê nên trồng bằng cây nhân giống bằng ghép mắt hay ghép cành. Gốc ghép thích hợp cho cây lê ăn quả là cây lê dại (Mắc coọt). Thời vụ ghép lê có thể quanh năm, trừ những tháng mưa nhiều.

Dưới đây là đề tài nghiên cứu cấp tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn chi tiết quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lê VH6

xem thêm