Bón phân cho lúa mạch

24T 122021
Cập nhật

Khuyến cáo bón phân toàn diện, để phun phân bón bằng máy bay hoặc bằng máy phun vận hành bằng máy kéo

Sản phẩm:
Thời gian bón: Hai phương pháp bón được khuyến nghị, thời gian như sau  
Giai đoạn sinh trưởng I
Phun bằng máy bay
Tổng tỷ lệ
Khối lượng phun
Nồng độ dung dịch (w / v)
Chất bổ trợ / chất hoạt động bề mặt
Máy phun vận hành máy kéo
Tổng tỷ lệ
Khối lượng phun
Nồng độ dung dịch (w / v)
Chất bổ trợ / chất hoạt động bề mặt
Giai đoạn sinh trưởng II
Ra hoa cho đến
giai đoạn sữa của
hạt
Phun bằng máy bay
Tổng tỷ lệ
Khối lượng phun
Nồng độ dung dịch (w / v)
Chất bổ trợ / chất hoạt động bề mặt
Máy phun vận hành máy kéo
Tổng tỷ lệ
Khối lượng phun
Nồng độ dung dịch (w / v)
Chất bổ trợ / chất hoạt động bề mặt
 Khả năng tương thích. NPK có khả năng tương thích cao với nhiều loại thuốc trừ sâu và chất điều hòa sinh trưởng, thường được sử dụng trong các loại cây trồng trên đồng ruộng. Nó cũng tương thích với các chất dinh dưỡng thực vật khác được sử dụng để điều chỉnh sự thiếu hụt (Mg, Zn, v.v.). Tuy nhiên, nên xác nhận tính tương thích bằng cách trộn một mẫu vật liệu phun ở nồng độ khuyến nghị, trước khi pha. 
Các biện pháp an toàn. Phun nên tránh khi thời tiết nóng và khô. Kết quả tốt nhất đạt được khi phun vào chiều tối hoặc sáng sớm. Khuyến cáo hỗn hợp sẽ được rải trên một ô thử nghiệm nhỏ, một vài ngày trước khi xử lý toàn diện, để đánh giá xem có bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra hay không. 

Lúa mì (ngũ cốc)

Các yếu tố vĩ mô 1 tấn sản phẩm có thể bán trên thị trường  
N
P
K
Ca
Mg
S
-------------------------------------- Kg / tấn --------- ---------------------------------
 
 
 
 
 
 

 Hướng dẫn phân tích thực vật

Đồng ruộng  
Lúa mì (Năng suất cao)
N
S
P
K
Mg
Ca
Na
B
Zn
Mn
Fe
Cu
Al
Mo
------------------------% -------------------------
--------------- ppm ---------------
Từ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đến
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Phần của cây để lấy mẫu:
Toàn bộ phần trên mặt đất của cây.
3-4 lần lấy mẫu tiếp theo sẽ tùy thuộc vào phòng thí nghiệm. Dữ liệu của lần lấy mẫu đầu tiên: toàn bộ phần trên mặt đất của cây. 
Cần thêm thông tin về việc trồng lúa mì? Bạn luôn có thể quay lại mục lục  hướng dẫn về phân bón cho lúa mì