Quy trình bón phân NPK-S Lâm Thao cho cây củ đậu

28T 122021
Cập nhật

Cây củ đậu không yêu cầu khắt khe về loại đất trồng. Nhưng rễ củ nằm dưới đất nên đất trồng phải phải tơi, xốp, ít nhất ở độ sâu 20-25 cm, thoát nước và đảm bảo đủ nước, dinh dưỡng. Nơi có mạch nước ngầm nông thì phải lên luống. Cần làm giàn cao.

Bón phân cho cây củ đậu
Tỷ lệ phân bón N-P-K thích hợp bón cho cây củ đậu là 1-0,5-1 với các liều lượng cho 1 ha trồng củ đậu như sau:
Mức thâm canh trung bình (kg/ha):

N

P2O5

K2O

80

40

80

Mức thâm canh cao (kg/ha):

N
P2O5
K2O
160
80
160

Bón lót

Tùy theo tính chất đất mà có phương pháp bón phân. Đối với đất có tỷ lệ sét cao (thường phải làm luống), đối với đất có thành phần cơ giới nhẹ (thường trồng theo hốc và không lên luống), bón lót phân chuồng và NPK-S 6-8-4+9S Lâm Thao cách hốc đặt củ con khoảng 15 - 20 cm.
Bón phân NPK-S Lâm Thao theo quy trình bón phân cân đối, khép kín cho cây củ đậu
Phân bón NPK-S Lâm Thao ngoài các thành phần đạm, lân, kali còn bổ sung thêm các thành phần trung, vi lượng rất cần thiết cho cây củ đậu mà các loại phân bón khác có thể có hoặc không có như lưu huỳnh, can xi, ma giê, silic…
+ Phân NPK-S 6-8-4+9S dùng để bón lót. Ở giai đoạn đầu cây củ đậu cần nhiều lân để hình thành và phát triển bộ rễ, tăng khả năng chống chịu thời tiết bất lợi như chống rét; trong giai đoạn này cây củ đậu cần đạm và kali ở mức độ vừa phải.
+ Phân NPK-S 12-3-13+8S được sử dụng để bón thúc vì ở các giai đoạn sau cây củ đậu nói riêng và các cây trồng khác nói chung cần nhiều đạm để kích thích đẻ nhánh; phát triển thân, lá để làm tăng sinh khối. Cây củ đậu cần nhiều kali để làm cây cứng cáp, kích thích sự ra hoa, chắc củ, tích luỹ bột. Nhu cầu lân của cây ở giai đoạn bón thúc thấp hơn, nên tỷ lệ phân lân thấp hơn so với đạm và kali.

Dưới đây là liều lượng và thời kỳ bón phân NPK-S Lâm Thao cho cây củ đậu cao sản:

Tính cho 1 sào Bắc bộ (kg/360 m2):
Loại phân
Bón lót
Bón thúc lần 1
(Sau trồng 45 - 60 ngày)
Bón thúc lần 2
 (sau trồng 75 - 90 ngày)
Phân chuồng
200 ÷ 300
 
 
NPK-S 6-8-4+9S
15 ÷ 20
 
 
NPK-S 12-3-13+8S
 
15 ÷ 18
18 ÷ 20

Tính cho 1 ha (kg/ha)

Loại phân
Bón lót
Bón thúc lần 1
(Sau trồng 45 - 60 ngày)
Bón thúc lần 2
 (sau trồng 75 - 90 ngày)
Phân chuồng
5.500÷8.500
 
 
NPK-S 6-8-4+9S
420÷550
 
 
NPK-S 12-3-13+8S
 
420÷500
500÷560

Lưu ý: Khi bón lót, bà con trộn hai loại phân với nhau rồi bón vào hốc.