Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ớt

29T 122021
Cập nhật

Ở nước ta có thể trồng ớt quanh năm tuy nhiên có thời vụ chính sau:

Vụ xuân: gieo hạt tháng cuối tháng 11, tháng 12, trồng tháng 1-2, thu hoạch từ tháng 4, 5 đến tháng 6, 7.

Vụ hè thu: gieo hạt cuối tháng 6 tháng 7, trồng tháng 8-9 thu hoạch tháng 11-12 đến tháng 1-2.

Gieo tháng 2-3, trồng tháng 3-4, thu hoạch tháng 7-8. 

Làm đất, mật độ gieo trồng

Có thể trồng ớt trên nhiều loại đất, tuy nhiên ớt thích hợp trên đất thịt pha cát, đất trung tính pH 5,5-7. Cây ớt kém chịu trên đất chua mạnh, úng trũng.

Đất cày bừa kỹ, vì thời gian sinh trưởng dài nên trồng vào thời vụ nào cũng gặp mưa lớn, hơn nữa ớt kém chịu ngập úng nên lên luống cao 30 cm.

Khoảng cách trồng 60 x 40-50 cm, tương ứng mật độ 22.000-27.000 cây/ha (800-1000 cây/sào Bắc bộ).

Khi cây con có từ 4-5 lá thật cao 10-15 cm (ở vụ xuân các tỉnh đồng bằng và trung du phía Bắc thời gian từ khi gieo đến trồng khoảng 40-50 ngày) thì nhổ đem trồng.

Lên luống bề mặt luống rộng 90-100 cm, đào hốc theo khoảng cách định trồng với 2 hàng chạy dọc theo luống, cách mép luống 15-20 cm.