Khuyến cáo áp dụng trong canh tác khoai lang tại Quảng Bình

29T 122021
Cập nhật

Nghiên cứu “ Đánh giá phương thức canh tác khoai và sắn hiện tại với phương thức canh tác thông minh với Biến đổi khí hậu (BDKH)” được thực hiện bởi FoodSTART+ đề cập đến việc áp dụng kĩ thuật canh tác thông minh với Biến đổi khí hậu (CSA) với mục đích giúp nông dân cải thiện phương thức canh tác hiện tại. Với các kĩ thuật canh tác theo CSA bao gồm các phương thức canh tác thông minh và hiệu quả các vật tư đầu vào (phân bón, thuốc trừ sâu, giống và nhân công) và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên (đất và nước) và kết quả mong muốn là tăng năng suất và giảm tác động lên đất, nước và rừng.

Tài liệu này được thiết kế để mô tả các phương thức canh tác CSA, theo lối tiếp cận là truyền đạt các kĩ thuật để đảm bảo phát triển bền vững và tăng cường an ninh lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

 xem thêm tại đây