Bón phân NPK-S Lâm Thao cho ớt

23T 122021
Cập nhật

Cây ớt có thể trồng trên nhiều loại đất, tuy nhiên ớt thích hợp trên đất thịt pha cát, đất trung tính pH 5,5-7. Cây ớt kém chịu trên đất chua mạnh, úng trũng.

Loại phân
Bón lót
Bón thúc
1
Bón thúc
2
Bón thúc
3
Bón thúc
4
Tính cho 1 ha (kg)
Phân chuồng
15.000-20.000
 
 
 
 
200-300
 
 
 
 
 
200-250
200-250
200-250
200-250
Tính cho 1 sào Bắc bộ (kg)
Phân chuồng
700-800
 
 
 
 
10-12
 
 
 
 
 
8-10
8-10
8-10
8-10

+ Cho phân bón lót vào hốc, trộn đều với đất, phủ lớp đất mỏng lên trên rồi trồng cây con. Trồng xong tưới nước và hàng ngày tưới đủ ẩm cho đến khi cây bén rễ hồi xanh.

+ Bón thúc lần 1 sau hồi xanh, tức là sau trồng 7-10 ngày.

+ Bón thúc lần 2 sau lần 1: 20 ngày.

+ Bón thúc lần 3 khi cây ra hoa rộ chuẩn bị hình thành quả.

 + Bón thúc đợt 4 sau lần thu quả đợt 1.

Cây ớt là cây có thời gian thu hoạch dài, do vậy sau 2-3 đợt thu phải bón lượng phân như bón thúc đợt 4 sau đợt thu 3 nếu thời gian thu hoạch còn kéo dài.

Các lần bón phân kết hợp với xới xáo, tưới nước.