Bón phân NPK-S Lâm Thao cho cây Na

29T 122021
Cập nhật

Giá thể trồng: Ruộng thoáng.
Loại đất: Đất cát sỏi, đất thịt nặng, đất vỏ sò hến
Quần thể thực vật: 580- 625 Cây/ha.
Năng suất mong đợi: 20-30 T/ha.

 

  1. Bón lót

Kỹ thuật

                          Hố (kg)

 ha (tấn)

      Đất chua

Bón Lót

Phân hữu cơ

20-30

 30-24

Vôi bột

0,5 kg/

NPK-SPM*M1 

5-10-3+8S

0,3 - 0,4 kg

    

       750 kg/ha

 

  1. Bón phân thời kỳ kiến thiết cơ bản (1-3 năm tuổi)
  • Năm thứ 2 có thể kết hợp bón phân hữu cơ vào đợt bón thúc phân NPK-S*M1 12-5-10+14S cuối năm, liều lượng khoảng 20 kg phân chuồng/cây tương đương 30 tấn/ha.

 Tuổi

     Thời gian

 Kỹ Thuật

 Phân bón

1-3  năm

Cách nhau 03 tháng

Cách gốc 40 cm/ 4 hốc đối xứng hoặc theo chiều tán cây nếu cây đã lớn

NPK-S*M1 12-5-10+14S

1 năm

 

 

0,3 kg/cây/đợt hay 1,2 kg/cây/năm (tương đương 450 kg/ha/đợt và 1.800 kg/ha/năm).

2-3 năm

 

 

bón 0,6 kg/cây/đợt hay 2,4 kg/cây/năm (tương đương 900 kg/ha/đợt và 3.600 kg/ha/năm).

 

3. Thu hoạch

 

Trong thời kỳ kinh doanh, mỗi năm thường bón 3 đợt:

* Trước ra hoa, vào tháng 2 - 3.

* Khi đã có quả non để nuôi cành, nuôi quả vào tháng 6 - 7.

* Sau khi thu quả kết hợp với vun gốc vào tháng 9 - 10.

 

Tuổi

NPK-S*M1 12-5-10+14S

kg/cây/đợt

kg/cây/năm

kg/ha/đợt

kg/ha/năm

4 - 5 tuổi

1,5

4,5

2.250

6.750

6 - 7 tuổi

2,0

6.0

3.000

9.000

trên 8 tuổi

2,5

7,5

7.500

11.250

 

  • Cứ cách 2 năm bón 1 lần phân hữu cơ vào đợt bón thúc phân NPK-S*M1 12-5-10+14S sau khi thu quả, liều lượng 20 - 30 kg/cây (tương đương 30 - 45 tấn/ha).
  •  Phân bón được bón theo hình chiếu tán, đào 4 hốc đối xứng Nam - Bắc, Đông - Tây hay cuốc rãnh hình vành khăn, bỏ phân vào hố hoặc rãnh, lấp kín, tủ gốc bằng cỏ khô, lá khô để tạo ẩm.

Cần thêm thông tin về trồng na? Bạn luôn có thể quay lại mục lục   hướng dẫn về phân  bón  và cây trồng Na