Thời điểm tối ưu cho dinh dưỡng trong đậu tương

23T 122021
Cập nhật

Khởi tạo nhóm được cho là giai đoạn thích hợp nhất để áp dụng NPK 

 

Cây trồng 

Đậu tương

Vị trí

 

Mục tiêu

Tăng sản lượng

Sản phẩm Supe Lâm Thao đã thử nghiệm

NPK-S

Phương pháp bón phân

Dinh dưỡng qua rễ

Giải pháp đã thử nghiệm

1x 3% hoặc 1x 6% hoặc 3x 6% NPK-S ở 200 lit./ha, kết hợp với thuốc trừ sâu (chống sâu bướm ăn gốc thân) ở ba giai đoạn sinh lý khác nhau: bắt đầu ra hoa, bắt đầu ra quả và bắt đầu đậu trái

Địa điểm:
 Kiểm soát kết quả xử lý
Kg/ha

Mộc Châu

2328

Quảng Điển

4438

Phú Lộc

4517

Hòa Vang

2160

Kết quả xử lý tốt nhất Kg/ha

2735

5030

5030

2579

Đặc điểm của bón phân tốt nhất

Thời điểm tốt nhất ở tất cả các vị trí là bón NPK-S khi bắt đầu nhóm. Trong ¾ trường hợp, 6% cho kết quả tốt nhất. Ở một vị trí, 3% NPK-S thậm chí còn tốt hơn. Kết quả thu được ở Mộc Châu là rất có ý nghĩa về mặt thống kê (P <0,01), và giá trị trung bình của tất cả các vị trí đều có ý nghĩa (P <0,05). Tăng năng suất trung bình: 0,4 tấn / ha Doanh thu của người trồng từ năng suất: 15 triệu / tấn Chi phí xử lý (chỉ nguyên liệu): 200.000 VNĐ/ha

Lợi ích ròng của bón phân tốt nhất

0,4 x 155 –6 = 900 VNĐ

Tỉ suất lợi nhuận

62/6 = 10,3

Kết luận

Thí nghiệm này bổ sung cho một số kết quả khả quan trước đó cho thấy giá trị có lợi đáng kể cho người trồng đậu tương. Do đó, kết quả của thí nghiệm này có thể được thực hiện cho tất cả các máy kéo phun ở thể tích 100-200 L/ha. Thí nghiệm này nên được theo sau bởi một thí nghiệm với 20-40 L/ha (tỷ lệ được sử dụng trong bón rễ), và 9-12% NPK-S.

Người thực hiện

TS. Lân Dũng và Kỹ sư Long và Viện Nông nghiệp Quốc gia

 

Cần thêm thông tin về trồng đậu nành? Bạn luôn có thể quay lại mục lục   hướng dẫn về phân  bón  và cây trồng đậu tương