Dinh dưỡng qua rễ làm tăng trọng lượng hạt đậu nành

23T 122021
Cập nhật

Năng suất và trọng lượng hạt tăng lên đáng kể sau hai lần bón Hữu cơ khoáng

Cây trồng

Đậu nành

Vị trí

 

Mục tiêu

Tăng năng suất

Sản phẩm Supe đã thử nghiệm

Hữu cơ khoáng 9-3-4+4S

Phương pháp bón phân

Dinh dưỡng qua rễ

Bón phân đã thử nghiệm

2 lần bón rẽ với nồng độ 1,0% & 400lít/ha, điều chỉnh pH về 5,5. Bón phân lần đầu tiên lúc ra hoa đầy đủ, lần thứ 2 vào 18 ngày sau. Thu hoạch diễn ra sau 107 ngày tăng trưởng

Kết quả kiểm soát

2.801 kg/ha
Doanh thu của người trồng từ năng suất: 3,9 triệu VNĐ/tấn

Kết quả tốt nhất

3.340 kg/ha
Doanh thu của người trồng từ năng suất: 4,1 triệu VNĐ / tấn

Đặc điểm bón phân tốt nhất

Tăng năng suất: 539 kg/ha (19,2% so với đối chứng)
Trọng lượng hạt tăng 13-30%
Chi phí xử lý ( bón + vật liệu) 70.000 VNĐ/ha

Lợi ích ròng của bón phân tốt nhất

0,539 x ​​183 - 5,6 = 1,8 triệu/ha

Tỉ số lợi nhuận

0,539 x ​​183/5,6 = 17,6

Kết luận

Hãy thử các ứng dụng trong năm tới.
Lượng mưa cực thấp không cho phép thu được lợi ích đầy đủ từ các phương pháp điều trị.

Cán bộ khuyễn nông

  Th.sĩ Nguyễn Khang

 

Cần thêm thông tin về trồng đậu nành? Bạn luôn có thể quay trở lại  phân bón cây đậu tương