Hoa baby: Một loài thực vật có khả năng kháng khuẩn Boron

14T 092021
Cập nhật

Tóm tắt:

Các phân tích đã được thực hiện để xác định các loài thực vật tích lũy boron (B) trong một khu vực tích cực khai thác B ở Kırka, Eskiflehir, Thổ Nhĩ Kỳ. 
Chỉ có 4 loài thực vật, Gypsophila sphaerocephala Fenzl ex Tchihat. véc tơ. sphaerocephala (Caryophyllaceae), Gypsophila perfoliata L. (Caryophyllaceae), Puccinellia distans (Jacq.) Parl. subsp. distans (Gramineae) và Elymus elongatus (Host) Runemark subsp. turcicus (McGuire) Melderis (Gramineae), được xác định trong các phần chứa B cao nhất của mỏ. 
Các loài được phát hiện phát triển thành công trong điều kiện nồng độ B trong đất tổng số cao (8900 mg kg-1) và sẵn có (277 mg kg-1). 
Trong số các loài thực vật này, G. sphaerocephala chứa nồng độ B cao hơn đáng kể trong các bộ phận trên mặt đất của nó (2093 ± 199 SD mg kg-1, hạt; 3345 ± 341 SD mg kg-1, lá), so với rễ (51 ± 11SD mg kg-1) và các cơ quan của các loài khác như được tiết lộ trong các phân tích sử dụng thiết bị ICP-AES (mô hình Varian, Vista). 
Loài này được theo sau bởi G. perfoliata về nồng độ B trong các cơ quan khác nhau của nó. Nghiên cứu này chỉ ra rằng G. Sphaerocephala (hoa baby)  không chỉ có thể phát triển trên đất bị ô nhiễm nặng B mà còn có thể tích lũy nồng độ B. dẫn đến việc xác định (các) gen quy định tính kháng B và xác định thực vật trên đất bị ô nhiễm, đặc biệt là những nơi có các triệu chứng nhiễm độc B. 
Theo hiểu biết, không có báo cáo nào về sự tăng tích lũy của B, mặc dù nhiều báo cáo có sẵn về xử lý thực vật đối với đất có kim loại có chứa dư thừa lượng Zn,