Cách tốt nhất để trồng hoa Tulip là gì?

22T 122021
Cập nhật
Sử dụng phân bón của Supe Lâm Thao, hoa Tulip nhận được tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết để có năng suất tốt hơn.

 A. Tỷ lệ khuyến nghị trung bình của các chất dinh dưỡng

 
N
P
K
Mg
200-225
22-44
230-250
30-45

 B. Ứng dụng đất

Bón lón (Kg/Ha)

N

P

K

Mg

50-75

22-44

83

30-45

Lưu ý: Tất cả lượng P và Mg khuyến nghị nên được bón lót.

Bón thúc (Kg/ha)

Yêu cầu chất dinh dưỡng

Phân bón khuyến nghị

N

P

K

CN

NPK

150

-

150

650

400

Thời gian bón phân:

Vài tuần sau khi trồng

Chất dinh dưỡng (Kg/Ha)

Phân bón (Kg/Ha)

N

K

CN

NPK

16-18

50

-

320

-

20

26

75

-

200

24

50

-

320

-

sau khi cắt đầu hoa

26

75

-

200