Sản xuất Hẹ bị ảnh hưởng bởi cách bón phân, hỗn hợp đất và tàn dư đất methyl bromide

31T 122021
Cập nhật

Tóm tắt: 

Các mức độ khác nhau của N và K2O  được thử nghiệm dưới dạng các ứng dụng lỏng hàng tuần cho cây hẹ trồng trong thùng chứa trong một số hỗn hợp đất trong một thí nghiệm trong nhà kính để xác định phạm vi mong muốn của các chất dinh dưỡng này để sản xuất mô lá hẹ. 
Các kết quả được biểu thị trên cơ sở diện tích luống thực vật chỉ ra rằng 6.3 đến 12.7 kg/m2 mỗi tuần đối với mỗi N và K2O là phạm vi bón phân mong muốn. 
Mức cao hơn nhiều, trên 25 kg, dẫn đến giảm năng suất và lượng muối phân bón dư thừa tích tụ trong đất. Phân tích đất và mô của các mẫu đồng ruộng cùng với dữ liệu từ các nhà nghiên cứu thí nghiệm chỉ ra rằng 1500-2500 ppm muối trong dung dịch đất bằng kỹ thuật dán bão hòa (5) là vượt quá mong muốn cho sản xuất Hẹ. 
Năng suất thu được nhờ sửa đổi cát mịn Myakka nguyên chất với 25% khối lượng than bùn. Dư lượng từ quá trình hun trùng bằng metyl bromua có vẻ độc đối với hẹ về sản lượng tươi. Việc thêm dư lượng mô phỏng như rượu metylic và potas sium bromua dẫn đến suy luận rằng gốc metyl từ metyl bromua độc hơn nhiều so với dư lượng bromua. Metyl bromua không phân ly mạnh mẽ không được tạo ra vì nó rõ ràng là một độc tố.