Kích thước củ hành trắng tăng lên nhờ ứng dụng NPK-S

11T 122021
Cập nhật

Việc thử nghiệm phân bón NPK được thực hiện mở rộng ra bên ngoài thực địa

Cây trồng 

Hành tây 

Vị trí

 

Mục tiêu

Nâng cao năng suất hành tây bằng cách bổ sung K 

Sản phẩm thử nghiệm

NPK-S

Phương pháp bón

Bón lót

Phương án đã thử nghiệm

1 x SD 300 kg/ha NPK-S mồi trước khi củ bắt đầu hình thành

Kiểm soát kết quả 

Năng suất thị trường (củ có đường kính> 35 mm) = 54 MT/ha
Hàm lượng chất khô = 15,4%
Năng suất chất khô thị trường = 8,32 MT/ha

Doanh thu của người trồng từ năng suất tươi: 108 US $/tấn

Kết quả tốt nhất

Năng suất thị trường (củ có đường kính> 35 mm) = 58 MT/ha
Hàm lượng chất khô = 16,5%
Năng suất chất khô thị trường = 9,56 MT/ha

Doanh thu của người trồng từ năng suất tươi: 2,3 Triệu/tấn

Đặc điểm của chương trình tốt nhất

Tăng năng suất tươi: 4 tấn/ha
Hàm lượng DM tăng 1,1%, điều đó là đáng kể, nhưng không đủ để có giá tốt hơn, tiền thưởng được đưa ra ở mức 17% DM
Tăng lợi nhuận = 4 x 108 = 4.320.000 đồng/ha
Chi phí xử lý ( ứng dụng + vật liệu) = 3,1 Triệu/ha

Lợi ích ròng của giải pháp tốt nhất

9 triệu - 3,2 triệu = 5,8 triệu/ha

Tỉ số lợi nhuận

9/3,2 = 2,68

Kết luận

Kết quả tốt chứng minh cho thử nghiệm tiếp theo. Kết quả có thể có ý nghĩa hơn trừ khi lô bị nhiễm Sclerotinia nặng, không cho phép thu hoạch hoàn toàn.

Đơn vị thực hiện giải quyết

L

Để biết thêm thông tin về dinh dưỡng thực vật, hãy truy cập trang của chúng tôi:  Dinh dưỡng cây trồng

Để biết thêm thông tin về phân bón NPK, hãy truy cập trang Phân bón hỗn hợp NPK-S của chúng tôi 

Cần thêm thông tin về việc trồng hành tây? Bạn luôn có thể quay lại mục lục hướng dẫn về phân bón.