Tin tức & Sự kiện

10 Tháng 8 2022
Khai giảng lớp khiêu vũ cho người lao động Supe Lâm Thao
28 Tháng 7 2022
Lãnh đạo Công ty chúc mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
21 Tháng 6 2022
Trao giải Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc đẹp về Supe Lâm Thao” tuần thứ 5.
12 Tháng 6 2022
Phòng Kỹ thuật, Xí nghiệp NPK Hải Dương và Trường Mầm non Supe gặp mặt truyền thống kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất
11 Tháng 6 2022
Phòng Y tế và Xí nghiệp Đời sống gặp mặt truyền thống kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất
6 Tháng 6 2022
Khối Đảng Đoàn thể và Phòng Cơ điện - Đầu tư gặp mặt truyền thống kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất
4 Tháng 6 2022
Các Phòng: Kinh doanh, Quản lý chất lượng và Xí nghiệp Điện Nước gặp mặt truyền thống kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất.
22 Tháng 6 2022
Văn phòng Công ty, Phòng Bảo vệ, Xí nghiệp Supe 2 gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất.
28 Tháng 5 2022
Xí nghiệp NPK 3 và Phòng Kế hoạch Vật tư gặp mặt truyền thống kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất
26 Tháng 5 2022
Gặp mặt chia tay đồng chí Phạm Quang Tuyến, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty về nghỉ chế độ