Đảng bộ Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao: 58 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2022-2025

11T 052022
Cập nhật

Từ ngày 01/4/2022 đến 30/4/2022, tất cả 58/58 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở của Đảng bộ Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao đã hoàn thành tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025.


Thực hiện Công văn số 540-CV/TU, ngày 28/2/2022 của Tỉnh ủy Phú Thọ về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025, Đảng ủy Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao đã đề ra công văn số 40-CV/ĐU về Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; đồng thời chỉ đạo các Chi bộ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2022 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị; kiểm điểm sự lãnh đạo của Chi ủy, Bí thư Chi bộ giai đoạn 2020-2022. Các Chi bộ cũng khẩn trương hoàn thiện văn kiện Đại hội và chuẩn bị nhân sự cũng như các công việc liên quan để tổ chức Đại hội Chi bộ.

 


Tại Đại hội, các Chi bộ đã phát huy tinh thần dân chủ và bầu cử cấp ủy Chi bộ, Bí thư, Phó bí thư theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, các đồng chí được bầu vào cấp ủy Chi bộ khóa mới là những đảng viên thực sự có bản lĩnh, uy tín, năng lực đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ mới.


Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở của Đảng bộ Công ty đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Thông qua Đại hội, các Chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, xây dựng đoàn kết thống nhất trong Chi bộ, đảng viên. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, là dịp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về vai trò lãnh đạo của Đảng; từ đó tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Công ty bước vào sản xuất (24/6/1962-24/6/2022) và 60 năm Ngày Bác Hồ kính yêu về thăm Công ty (19/8/1962-19/8/2022).


 Đại hội của các Chi bộ được triển khai trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới, hiệu quả. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Đại hội các Chi bộ đã đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các đảng viên trong Chi bộ.


Hoa Mua