HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

10T 072024
Cập nhật

Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2024, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao tổ chức Hội nghị triển khai công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC). Đồng chí Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí: Trần Đại Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc; đại diện Lãnh đạo Công đoàn Công ty, Đoàn Thanh niên và đại diện Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, các đơn vị xí nghiệp trong Công ty cùng các đồng chí là Kỹ thuật Xí nghiệp, đốc công cơ khí, đốc công điện, đốc công máy đo các xí nghiệp.

Là doanh nghiệp sản xuất phân bón và hoá chất nên Công ty luôn xác định công tác an toàn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để phục vụ để sản xuất kinh doanh hiệu quả. Những năm qua, Công ty luôn chú trọng đầu tư các trang thiết bị và nhân lực để phục vụ tốt công tác an toàn PCCC. Theo đó, đội PCCC và cứu nạn cứu hộ Công ty có 25 đồng chí, hoạt động chuyên trách gồm 17 người và kiêm nghiệm là 08 người; đội PCCC và cứu nạn cứu hộ bán chuyên trách tại các đơn vị gồm 410 người, được sắp xếp đến từng đơn vị phòng ban, xí nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Đại Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác PCCC cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty về tăng cường công tác PCCC trong Công ty, thời gian qua, Phòng Bảo vệ phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật tích cực kiểm tra rà soát việc chấp hành các Quy định của pháp luật, quy định của Công ty ty về công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ. Tổ chức luyện tập, diễn tập định kỳ hàng năm đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các đơn vị phòng ban, xí nghiệp đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác PCCC; những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác phối kết hợp giữa các đơn vị, phòng ban; đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt công tác PCCC trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tổng Giám đốc Công ty Phạm Thanh Tùng ghi nhận những cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động trong công tác lao động sản xuất đảm bảo an toàn PCCC trong thời gian qua. Nhân dịp này, đồng chí Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục giao nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực PCCC cho đồng chí Phó Tổng Giám đốc Công ty Trần Đại Nghĩa. Giao cho Phòng kỹ thuật chịu trách nhiệm về triển khai các quy định của Pháp luật, của Công ty tới cán bộ, người lao động; đồng thời giao cho phòng Bảo vệ trực tiếp giám sátt thực hiện công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các đơn vị trong Công ty. Giao cho thủ trưởng các đơn vị, phòng ban là người trực tiếp chịu trách nhiệm chính trong công tác đảm bảo an toàn PCCC tại đơn vị mình quản lý.

Đồng chí Tổng Giám đốc Công ty nhấn mạnh: Để công tác đảm bảo an toàn PCCC được thực hiện hiệu quả, các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm để cùng Công ty làm tốt hơn nữa công tác PCCC, chủ động tích cực phòng ngừa; chú trọng tổ chức các lớp bồi dưỡng đào tạo chung cho người lao động, trong đó đào tạo chuyên sâu cho đội PCCC Công ty, xây dựng kế hoạch đào tạo và tổ chức thực hiện ngay trong quý 3 năm 2024, để người lao động thuần thục trong công tác phòng chữa cháy.

Hội nghị là dịp để nâng cao hơn nữa ý thức tuân thủ pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy của toàn thể cán bộ, người lao động Công ty nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất và sức khoẻ người lao động.

HM