Supe Lâm Thao tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty năm 2023

26T 042023
Cập nhật

Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được tham gia ý kiến vào những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm tại Công ty, trong hai ngày, 25 và 26/4/2023, tại Hội trường Khu công nhân Supe, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao tổ chức trọng thể Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2023.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (HCVN) có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất (CNHC) Việt Nam cùng Lãnh đạo các Ban của Tập đoàn và Công đoàn CNHC Việt Nam. Đại diện Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phùng Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ cùng Lãnh đạo các Ban của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ. Về phía Công ty có các đồng chí: Nguyễn Quốc Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty; Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và 200 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho tập thể người lao động trong toàn Công ty về dự Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn HCVN phát biểu

Hội nghị đã thông qua các Báo cáo: Tổng hợp ý kiến đề nghị của người lao động về các lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, công tác quản lý, công tác an toàn và đời sống việc làm; Báo cáo sử dụng các nguồn quỹ năm 2022; dự thảo trích lập các nguồn quỹ phúc lợi; quỹ khen thưởng năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân Công ty; Báo cáo tham luận, bổ sung của đại biểu các đơn vị trong Công ty... Hội nghị tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 05 đồng chí.

Đồng chí Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu

Năm 2022 vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị trên thế giới và tác động của các chính sách khiến giá nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất biến động tăng giảm liên tục, khó lường; tình trạng thiếu quặng apatit cho sản xuất Supe lân; thị trường phân bón có sự canh tranh gay gắt giữa các sản phẩm phân bón cùng loại ở trong nước và nhập khẩu; diện tích canh tác nông nghiệp bị thu hẹp, nông dân bỏ ruộng ngày càng nhiều... Tuy nhiên, Công ty đã chủ động, linh hoạt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ổn định phát triển sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương; sự ủng hộ của bạn hàng và bà con nông dân cùng với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của tập thể người lao động đã góp phần giúp Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu cơ bản theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022 với giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đạt 3.425 tỷ đồng, tăng 8% so với kế hoạch năm, tăng 13% so với cùng kỳ; doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.267 tỷ đồng, tăng 8% so với kế hoạch năm, tăng 12% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 112,4 tỷ đồng, tăng 10,2% so với kế hoạch năm, tăng 31,8% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách 42,5 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ; giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản là 24,2 tỷ đồng.

Công ty luôn quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, và coi đây là một trong những nhiệm vụ, mục tiêu hàng đầu, song hành cùng với phát triển sản xuất kinh doanh. Công ty đảm bảo việc làm ổn định cho tất cả người lao động với thu nhập bình quân đạt 10,97 triệu đồng/người/tháng, tăng 14% so với cùng kỳ. Ngoài tiền lương hàng tháng, Công ty còn duy trì chế độ thưởng bằng tiền và hiện vật trong các dịp Lễ Tết cho người lao động. Tại Công ty, 100% người lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm sức khoẻ. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, duy trì và phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao cho người lao động. Đặc biệt, từ tháng 1 năm 2022, người lao động được Công ty chúc mừng và tặng quà sinh nhật với mức 500.000,đ/người; được trang bị đồng phục là Áo sơ mi cùng tiền mặt 5 triệu đồng/người. Riêng lao động Nữ được tặng thêm 1 bộ Áo dài truyền thống nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 (với mức tiền 1 triệu đồng/người).

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Tổng Giám đốc Công ty

Công ty luôn quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động. Đồng thời tổ chức tốt công tác an toàn vệ sinh lao động. Công ty tiến hành sửa chữa Nhà tập thể Xí nghiệp NPK Hải Dương; đồng thời thực hiện cải tạo, nâng cấp, xây mới và đưa vào sử dụng các công trình: Nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà thay quần áo tại các đơn vị trong Công ty và phấn đấu hoàn thiện tại tất cả cácc đơn vị trong toàn Công ty trong thời gian sớm nhất có thể. Bên cạnh đó, Công ty không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca, đảm bảo đủ tiêu chuẩn định lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tổ chức ăn ca tự chọn có nhân viên phục vụ cho người lao động được thực hiện vào đầu năm 2023. Cùng với việc chăm lo đời sống người lao động, Công ty còn thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội.

Đồng chí Lê Văn Hoằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty

Tăng cường thực hiện dân chủ, tạo sự thống nhất, đoàn kết, môi trường làm việc cởi mở, thân thiện trong Công ty. Phong trào công nhân lao động có sự tiến bộ mạnh mẽ, tạo sức mạnh tập thể vượt qua khó khăn, lao động sáng tạo, triệt để thực hành tiết kiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vệ sinh môi trường. Năm 2022 có 410 đề tài, sáng kiến của 675 tác giả được Hội đồng sáng kiến Công ty công nhận, làm lợi trên 109 tỷ đồng. Tổng số tiền thưởng sáng kiến trên 10 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được trong năm 2022, Công ty vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua; Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc” cùng nhiều phần thưởng cao quý của các Bộ, ban ngành từ Trung ương tới địa phương. Toàn Công ty có 1.210 cá nhân đạt Lao động tiên tiến; 404 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: 26 tổ đạt tổ Lao động tiên tiến; 151 tổ đạt tổ Lao động xuất sắc. Bên cạnh đó còn nhiều cá nhân, tập thể được nhận Cờ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động VN, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Tập đoàn HCVN; Công đoàn CNHC Việt Nam; UBND tỉnh Phú Thọ;…

Năm 2023, Công ty phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế: 3.140 tỷ đồng; Doanh thu: 3.248 tỷ đồng; Lợi nhuận 120 tỷ đồng; Nộp ngân sách: 47 tỷ đồng; đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Tại Hội nghị, đồng chí Tổng Giám đốc Công ty đã trực tiếp trả lời thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị đề xuất của người lao động trong lĩnh vực quản lý, sản xuất, tiêu thụ và xây dựng cơ bản,...

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn HCVN đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích của tập thể cán bộ, người lao động Công ty đạt được trong năm 2022. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể ban lãnh đạo, cán bộ và người lao động đã không ngừng cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới, sáng tạo và đưa Công ty ngày càng phát triển. Đồng chí Nguyễn Phú Cường mong muốn năm 2023, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị mọi mặt hoạt động, thực hiện tốt công tác mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm mới, đổi mới khoa học công nghệ, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và đoàn kết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, giải pháp đề ra.

Đồng chí Trịnh Thanh Bình, Giám đốc Xí nghiệp Đời sống trình bày tham luận về công tác phục vụ ăn ca cho người lao động

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đ/c Phùng Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương năm 2022. Đồng thời, trao tặng các Bằng khen của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công đoàn Công Thương, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ; Công đoàn CNHC Việt Nam; Giấy khen của Tổng Giám đốc Công ty cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất và các mặt công tác khác năm 2022.

Hội nghị đã thông qua Dự thảo Nghị quyết “Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty năm 2023” với 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua.

Để hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, tại Hội nghị đ/c Lê Văn Hoằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã phát động phong trào thi đua năm 2023.

Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty năm 2023 kết thúc thành công tốt đẹp trong niềm vui, phấn khởi của toàn thể cán bộ, người lao động khi Công ty ngày càng phát triển và là niềm vinh dự, tự hào của mỗi người lao động Supe Lâm Thao.

Một số hình ảnh trao tặng Bằng khen các cấp và bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân tại Hội nghị:

HM