Thư chúc Tết của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty