Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 tại Công ty năm 2022

20T 092022
Cập nhật

 

Sáng ngày 20/9/2022, Ban Chỉ huy Quân sự Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự quận huyện Lâm Thao tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 cho cán bộ, Đảng viên năm 2022.

Dự khai giảng có các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Trung Sơn, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng GDQP&AN huyện Lâm Thao; Hoàng Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty; Văn Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Nguyễn Trung Sơn, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng GDQP&AN huyện Lâm Thao nhấn mạnh: bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh là nhiệm vụ và trách nhiệm quan trọng cho toàn bộ hệ thống chính trị. Giúp cho cán bộ, Đảng viên của Công ty hiểu được đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
Đồng chí tin tưởng rằng sau khóa học này, các học viên sẽ được bổ sung thêm kiến thức để thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng và An ninh của Công ty; góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Lâm Thao, bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Đồng thời mong rằng các học viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình bồi dưỡng và thực hiện đúng nội quy, quy chế lớp học.
Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 20/9 đến 23/9/2022, 60 học viên sẽ được Trung tá Phạm Quang Thắng, Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu Trưởng Ban CHQS huyện Lâm Thao truyền đạt các chuyên đề cơ bản như: Bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng; Quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ Quốc phòng và An ninh trong tình hình mới; Âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống để vận dụng trong tổ chức, thực hiện theo cương vị công tác, góp phần nền xây dựng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh tại Công ty và trên địa bàn huyện Lâm Thao.

Thông qua lớp học, các học viên sẽ nắm vững được đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về Quốc phòng và An ninh. Trên cơ sở đó, các học viên có thể tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Quốc phòng và An ninh của đơn vị; đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Kết thúc khóa học, học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4.

Nguyễn Thêm