Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng.

1. Bón cho lúa:

- Lúa xuân: 14-17 kg/sào Bắc bộ 360 m2.

- Lúa mùa: 11-14 kg/sào Bắc bộ 360 m2.

2. Bón cho ngô: 14-17 kg/sào Bắc bộ 360 m2

 Bao bì

........................................................................................................

 50kg -  25 kg. Bao được may hở đáy, miệng, dệt PP

 

  Sản phẩm

...........................................................................................................

 Mã sản phẩm: 03403

 Phương thức sử dụng: Bón rễ (b,v,h)

 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 

 

 

Thành phân, hàm lượng dinh dưỡng 

      Đơn vị     

Đặc trưng

Lân hữu hiệu (P2O5hh)

%

16%
Hàm lượng axit tự do (% khối lượng quy về P2O5td

%

4%
Cadimi (Cd)

Mg/KG

12 mg/kg
Lưu huỳnh (S):

%

10%
Độ ẩm % 12%

 

 

 

 

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Phân bón HCK Lâm Thao 3-5-2+2S+TE
Đọc thêm
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 12-5-10+14S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 5-10-3+8S
Đọc thêm
Phân bón hàm lượng dinh dưỡng cao thế hệ mới của Cty Lâm Thao
Phân bón NPK-S hàm lượng dinh dưỡng cao Lâm Thao thế hệ mới có nhiều công thức khác nhau
Đọc thêm
Supe Lân
Dễ tiêu, dễ tan trong đất, phù hợp với nhiều loại cây trồng
Đọc thêm
Bài mẫu - Supe Lâm Thao