Tin tức

Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ Môi trường cho các doanh nghiệp ngành hóa chất.
Với mục tiêu giúp các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt nam kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời cũng là dịp trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm giữa các đơn vị trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường.
25T 082023

Pages