Các giải pháp và kết quả trong công tác quản lý chất lượng của Supe Lâm Thao

14T 092023
Cập nhật
Bởi Thuý Nga

Trong định hướng phát triển, Supe Lâm Thao luôn lấy chất lượng sản phẩm là mục tiêu đầu tiên, từ đó tập trung nghiên cứu, đưa ra các giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện quản lý chất lượng một cách hiệu quả. Điều này được thể hiện qua sản lượng xuất bán ra thị trường giữ ổn định theo chiều hướng tăng, đặc biệt là những phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng. Người viết (NV) đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đại Nghĩa, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty về vấn đề này.
NV: Xin ông cho biết các giải pháp trong công tác quản lý chất lượng mà Công ty áp dụng để có được thành quả hôm nay?
Ông Trần Đại Nghĩa: Bên cạnh công tác quản trị, Công ty đã quản lý chất lượng sản phẩm bằng nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào các giải pháp chủ yếu sau: 
Thứ nhất, Quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu đầu vào: Nguyên vật liệu là một yếu tố tham gia trực tiếp cấu thành sản phẩm, do đó chất lượng nguyên liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm. Không thể có sản phẩm tốt từ nguyên vật liệu kém chất lượng. Muốn sản phẩm đạt chất lượng, đầu tiên nguyên vật liệu tạo sản phẩm phải đảm bảo những yêu cầu về chất lượng. Để đảm bảo yếu tố này đáp ứng yêu cầu, Công ty đặc biệt chú trọng kiểm soát nguyên liệu sản xuất (từ khâu đặt hàng, kiểm nghiệm, bảo quản, sử dụng…), chỉ đưa vào sản xuất khi nguyên liệu đạt chất lượng theo yêu cầu.

Một công đoạn trong dây chuyền sản xuất phân bón chứa vi sinh của Công ty

Thứ hai, Quản lý yếu tố kỹ thuật - công nghệ - thiết bị: Quá trình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất rất quan trọng và trực tiếp tạo điều kiện có được các sản phẩm chất lượng cao. Điều này quyết định sự cạnh tranh tồn tại, phát triển của Công ty. Trong thời gian qua Công ty đã đầu tư mới, đầu tư cải tạo thiết bị để nâng cao chất lượng, như: cải tạo thiết bị tạo hạt trong sản xuất phân bón NPK; cải tạo thiết bị hệ thống đo lường định lượng nguyên liệu NPK; cải tạo thiết bị khu vực cấp nguyên liệu Supe lân của 02 dây chuyền Supe; cải tạo thiết bị của hệ thống cấp lưu huỳnh lỏng sau hóa lỏng; đầu tư các thiết bị phân tích kiểm tra chất lượng,v.v... Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, công tác giám sát, kiểm tra vận hành được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo thiết bị làm việc ổn định, không để xảy ra các sự cố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới: Công ty đã thử nghiệm và sản xuất thành công đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu nền nông nghiệp xanh như: phân hữu cơ khoáng; NPK hàm lượng cao thế hệ mới; Supe lân vi sinh; NPK vi sinh; Hữu cơ khoáng vi sinh. Đồng thời, đã sử dụng Tem gắn mã QR cho sản phẩm nhằm quản lý sản phẩm và đưa chương trình khuyến mại đến người tiêu dùng cuối cùng.
Bên cạnh đó, Công ty phát huy nhiều sáng kiến cải tiến, áp dụng tiến bộ khoa học mới vào công nghệ sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng. Một số sáng kiến tiêu biểu: nghiên cứu, áp dụng công nghệ chống đóng cứng, vón cục nhằm loại bỏ hiện tượng kết khối phân bón NPK; Nghiên cứu, quy hoạch kho apatit, kho ủ supe lân để sản xuất 02 loại sản phẩm Supe lân có P¬2O5 hữu hiệu 16% và 15%, vừa đảm bảo ổn định chất lượng Supe lân thương phẩm, vừa sử dụng tối ưu nguồn quặng apatit trong bối cảnh chất lượng quặng ngày càng suy giảm,...  
Thứ ba, Phương pháp tổ chức quản lý. Trình độ quản trị chất lượng là một trong những nhân tố cơ bản góp phần hoàn thiện chất lượng sản phẩm. Xác định việc đảm bảo và nâng cao chất lượng không phải riêng của một bộ phận mà là nhiệm vụ chung của toàn Công ty. Bên cạnh tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015, Công ty đã có các Quy chế, Quy định nhằm khuyến khích động NLĐ trong việc nghiên cứu, cải tiến các hoạt động sản xuất kinh doanh; phối hợp xây dựng quy định khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân thực hiện tốt nhằm động viên khích lệ, từ đó nâng cao công tác quản lý nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Xếp lưu sản phẩm phân bón tại kho của Công ty

Thứ tư, Quản lý con người. Đây là yếu tố có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng sản phẩm. Dù trình độ công nghệ có hiện đại đến đâu, nhân tố con người vẫn được coi là nhân tố căn bản nhất tác động đến hoạt động quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm, bởi NLĐ chính là người sử dụng máy móc thiết bị để sản xuất, trong đó có rất nhiều tác động, thao tác phức tạp đòi hỏi kỹ thuật khéo léo, tinh tế, kinh nghiệm mà chỉ có con người mới làm được. Để sản phẩm đảm bảo chất lượng thì mỗi vị trí của người công nhân phải làm thật tốt nhiệm vụ của mình. Lao động được phân công cụ thể, có trách nhiệm và năng lực thì chất lượng sản phẩm được nâng cao và ngược lại. Vì vậy Công ty đặc biệt chú trọng sắp xếp lao động đúng trình độ, năng lực; thực hiện tốt công tác động viên tư tưởng để NLĐ nâng cao ý thức và hiểu được vai trò của mình đối với việc sản xuất đảm bảo chất lượng là đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh  hưởng lớn tới sự tồn tại và phát triển của Công ty. 
Với các giải pháp trên, Công ty luôn đảm bảo chất lượng tối ưu, giữ vững thương hiệu Supe Lâm Thao trên thị trường. Kết quả trên được phản ánh qua kết quả sản xuất kinh doanh theo đà tăng trưởng và được ghi nhận qua nhiều hình thức khen thưởng từ Trung ương đến địa phương. Tính riêng năm 2022, Công ty đã được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. 

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV  thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua cho Ban Điều hành Công ty.

Trong tương lai, bên cạnh duy trì các giải pháp chủ yếu nêu trên, Công ty tiếp tục đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nghiên cứu các giải pháp với mục tiêu liên tục đưa ra thị trường các sản phẩm mới có chất lượng vượt trội, thân thiện với môi trường, góp phần phát triển nền nông nghiệp xanh bền vững.
NV: Vâng, xin cảm ơn ông./.

T.N