Thể lệ chương trình khuyến mại cơ hội trúng thưởng vàng khi mua sản phẩm phân bón Lâm Thao "CHƯƠNG TRÌNH KẾT THÚC"