Mô hình khảo nghiệm giống gạo ST25 ngon nhất Thế giới kết hợp bón phân NPK Lâm Thao khép kín của Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao