Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất (24/6/1962 - 24/6/2022).