Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao đã khẳng định được thương hiệu với bà con nông dân trên cả nước. Sản phẩm phân bón Lâm Thao đã được sử dụng rộng rãi với mọi cây trồng ...