Live Stream: Lễ ra mắt sản phẩm phân bón chuyên dùng và công bố thay đổi bao bì mới cho các sản phẩm phân bón Lâm Thao