Liên hệ Nhà phân phối

Lựa chọn sản phẩm mà bạn quan tâm
Tìm kiếm...
Close
Sản phẩm của chúng tôi
Chọn sản phẩm từ danh sách:
503
Phân bón NPK-S Lâm Thao 3-9-6+6S
502
Supe lân hàm lượng cao Lâm Thao
501
Supe lân Lâm Thao
500
Supe lân vi sinh Lâm Thao
499
Phân bón HCK Lâm Thao 4-2-2+3S+TE
498
Phân bón HCK Lâm Thao 3-5-2+2S+TE
497
Phân bón HCK Lâm Thao 3-2-3+2S+TE
496
Phân bón HCK Lâm Thao 2-4-2+2S+TE
495
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S
494
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S
493
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-8-8+9S
492
Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
491
Phân bón NPK-S LâmThao 15-15-15+2S
490
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-16-8+8S
489
Phân bón NPK-S Lâm Thao 12-3-10+7S
488
Phân bón NPK-S Lâm Thao 12-3-13+8S
487
Phân bón NPK-S Lâm Thao 10-5-5+3S
486
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-7-3+8S
485
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 10-5-5+9S
484
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 12-5-10+14S
483
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 5-10-3+8S
482
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-6-4+8S
481
Phân bón NPK-S Lâm Thao 6-8-4+9S
480
Phân bón NPK-S Lâm Thao 6-9-3+7S
479
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-10-3+9S
478
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-8-4+7S
463
Phân bón NPK-S Lâm Thao 10-5-10+5S
462
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-10-14+8S
Gửi
Tôi thấy thú vị với:
Số 173 Trần Hưng Đạo, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Người liên hệ: 
GĐ: Phạm Phú Hưng
Điện thoại: 0913803200

Về nhà phân phối

Công ty CP VTKT NN Bình Định

Công ty Cổ Phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bình Định tiền thân là công ty Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bình Định được thành lập từ ngày 01 tháng 01 năm 1976. Năm 2006 Công ty chuyển sang hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần Nhà nước với tên mới là Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định. Từ tháng 06 năm 2015 Công ty Cổ Phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bình Định chính thức cổ phần hoá tư nhân 100%, theo chủ trương cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước.

 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần với mã số doanh nghiệp: 4100259074 đăng ký lần đầu 26/12/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 14/06/2016.

- Người đứng đầu công ty:

ông Phạm Phú Hưng: TV HĐQT – Giám đốc.

- Số điện thoại Giám đốc: 0913803200

- Emai: phamphuhungtt@gmail.com.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 173 Trần Hưng Đạo, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- SĐT Công ty: 0256.3822009; Email: phanbonmatttroimoi@gmail.com.

 

* Địa bàn tiêu thụ sản phẩm phân bón lâm thao:

+ Tỉnh Bình Định

+ Tỉnh Gia Lai

+ Tỉnh KonTum

+ Tỉnh ĐakLak.