Liên hệ Nhà phân phối

Lựa chọn sản phẩm mà bạn quan tâm
Tìm kiếm...
Close
Sản phẩm của chúng tôi
Chọn sản phẩm từ danh sách:
503
Phân bón NPK-S Lâm Thao 3-9-6+6S
502
Supe lân hàm lượng cao Lâm Thao
501
Supe lân Lâm Thao
500
Supe lân vi sinh Lâm Thao
499
Phân bón HCK Lâm Thao 4-2-2+3S+TE
498
Phân bón HCK Lâm Thao 3-5-2+2S+TE
497
Phân bón HCK Lâm Thao 3-2-3+2S+TE
496
Phân bón HCK Lâm Thao 2-4-2+2S+TE
495
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S
494
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S
493
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-8-8+9S
492
Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
491
Phân bón NPK-S LâmThao 15-15-15+2S
490
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-16-8+8S
489
Phân bón NPK-S Lâm Thao 12-3-10+7S
488
Phân bón NPK-S Lâm Thao 12-3-13+8S
487
Phân bón NPK-S Lâm Thao 10-5-5+3S
486
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-7-3+8S
485
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 10-5-5+9S
484
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 12-5-10+14S
483
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 5-10-3+8S
482
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-6-4+8S
481
Phân bón NPK-S Lâm Thao 6-8-4+9S
480
Phân bón NPK-S Lâm Thao 6-9-3+7S
479
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-10-3+9S
478
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-8-4+7S
463
Phân bón NPK-S Lâm Thao 10-5-10+5S
462
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-10-14+8S
Gửi
Tôi thấy thú vị với:
Tổ 01 – Phường Hợp Minh – TP Yên Bái – Tỉnh Yên Bái.
Người liên hệ: 
GĐ: Bà Nguyễn Thị Xuân
Điện thoại: CB Kinh Doanh: Nguyễn Thị Lộc - ĐT: 0973333596  

Về nhà phân phối

Công ty TNHH TM Thủy Ngân

     Trải qua quá trình hình thành, hoạt động và phát triển. Đến nay Công ty TNHH Thương mại Thuỷ Ngân đang ngày càng khẳng định vị thế là nhà cung ứng sản phẩm phân bón lớn nhất tại khu vực Tây Bắc.

Công ty TNHH Thương mại Thuỷ Ngân (THUYNGAN TRADING CO.,LTD) là đơn vị kinh doanh thương mại được thành lập năm 2008 theo giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp mã số: 5200296057 ngày 24/09/2008, thay đổi lần thứ 11 ngày 31/08/2020 với vốn điều lệ là : 100.000.000.000 VNĐ ( một trăm tỷ đồng ).

Người đứng đầu Công ty: Bà Nguyễn Thị Xuân

SĐT: 02163.711019, 0973.333.596   Fax: 02163.711018

Địa chỉ trụ sở chính: tổ 01 – Phường Hợp Minh – TP Yên Bái – Tỉnh Yên Bái.

 Là nhà phân phối chính thức các sản phẩm phân bón Lâm Thao tại 03 tỉnh: Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu.