Liên hệ Nhà phân phối

Lựa chọn sản phẩm mà bạn quan tâm
Tìm kiếm...
Close
Sản phẩm của chúng tôi
Chọn sản phẩm từ danh sách:
503
Phân bón NPK-S Lâm Thao 3-9-6+6S
502
Supe lân hàm lượng cao Lâm Thao
501
Supe lân Lâm Thao
500
Supe lân vi sinh Lâm Thao
499
Phân bón HCK Lâm Thao 4-2-2+3S+TE
498
Phân bón HCK Lâm Thao 3-5-2+2S+TE
497
Phân bón HCK Lâm Thao 3-2-3+2S+TE
496
Phân bón HCK Lâm Thao 2-4-2+2S+TE
495
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S
494
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S
493
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-8-8+9S
492
Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
491
Phân bón NPK-S LâmThao 15-15-15+2S
490
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-16-8+8S
489
Phân bón NPK-S Lâm Thao 12-3-10+7S
488
Phân bón NPK-S Lâm Thao 12-3-13+8S
487
Phân bón NPK-S Lâm Thao 10-5-5+3S
486
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-7-3+8S
485
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 10-5-5+9S
484
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 12-5-10+14S
483
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 5-10-3+8S
482
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-6-4+8S
481
Phân bón NPK-S Lâm Thao 6-8-4+9S
480
Phân bón NPK-S Lâm Thao 6-9-3+7S
479
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-10-3+9S
478
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-8-4+7S
463
Phân bón NPK-S Lâm Thao 10-5-10+5S
462
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-10-14+8S
Gửi
Tôi thấy thú vị với:
Thôn Thủ Trung, xã Thanh Mỹ, TX Sơn Tây, TP Hà Nội
Người liên hệ: 
GĐ: Ông Nguyễn Quốc Huy - ĐT: 0978856666
Điện thoại: Cán bộ TT: Phan Anh Quang - ĐT: 0342541116

Về nhà phân phối

Công ty cổ phần Phùng Hưng

Địa chỉ tại Thanh mỹ, Sơn Tây, Hà Nội.

Điện thoại: 02433932999

Mã số thuế: 0400462274

Fax: 02433932239

Email: Ctphunghung@gmail.com

Người đại diện: Nguyễn Quốc Huy  Chức vụ: Giám đốc

Ngành nghề KD: Vật tư nông nghiệp, phân bón, xăng dầu, khí hóa lỏng, vận tải hàng hóa bằng đường bộ...

          Được thành lập từ năm 2004 đến nay, Trong lĩnh vực kinh doanh phân bón Công ty CP Phùng Hưng đã trở thành một trong những đơn vị phân phối hàng đầu tại khu vực đặc biệt là sản phẩm phân bón Lâm Thao  . Trước đây Công ty CP Phùng Hưng đã được Công ty CP supe Lâm Thao giao phân phối các sản phẩm Lâm Thao tại các tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hòa Bình đến năm 2014 Công ty tiếp tục được giao phân phối tại một số huyện thuộc tỉnh Sơn La đánh dấu một bước phát triển mới của đơn vị.

          Với phương châm và mục tiêu là "Đem lại các sản phẩm tốt nhất tới tận tay bà con nông dân với giá thành hợp lý thông qua mạng lưới phân phối rộng khắp các xã, các huyện trên địa bàn các tỉnh, thành". Mục tiêu này luôn được Công ty phấn đấu và hoàn thành trong những năm qua.