Liên hệ Nhà phân phối

Lựa chọn sản phẩm mà bạn quan tâm
Tìm kiếm...
Close
Sản phẩm của chúng tôi
Chọn sản phẩm từ danh sách:
503
Phân bón NPK-S Lâm Thao 3-9-6+6S
502
Supe lân hàm lượng cao Lâm Thao
501
Supe lân Lâm Thao
500
Supe lân vi sinh Lâm Thao
499
Phân bón HCK Lâm Thao 4-2-2+3S+TE
498
Phân bón HCK Lâm Thao 3-5-2+2S+TE
497
Phân bón HCK Lâm Thao 3-2-3+2S+TE
496
Phân bón HCK Lâm Thao 2-4-2+2S+TE
495
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S
494
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S
493
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-8-8+9S
492
Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
491
Phân bón NPK-S LâmThao 15-15-15+2S
490
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-16-8+8S
489
Phân bón NPK-S Lâm Thao 12-3-10+7S
488
Phân bón NPK-S Lâm Thao 12-3-13+8S
487
Phân bón NPK-S Lâm Thao 10-5-5+3S
486
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-7-3+8S
485
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 10-5-5+9S
484
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 12-5-10+14S
483
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 5-10-3+8S
482
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-6-4+8S
481
Phân bón NPK-S Lâm Thao 6-8-4+9S
480
Phân bón NPK-S Lâm Thao 6-9-3+7S
479
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-10-3+9S
478
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-8-4+7S
463
Phân bón NPK-S Lâm Thao 10-5-10+5S
462
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-10-14+8S
Gửi
Tôi thấy thú vị với:
Khu 12 Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Người liên hệ: 
GĐ: Trịnh Thị Bích Lan - ĐT: 0966262989
Điện thoại: PGĐ: Nguyễn Thị Hiền - ĐT: 0985182678

Về nhà phân phối

Công ty TNHH TM Hải Hiền

Đăng ký kinh doanh số: 2600438656 ngày 18 tháng 09 năm 2012

Người đứng đầu Công ty: Bà Trịnh Thị Bích Lan - Giám Đốc Công ty

 Là nhà phân phối chính thức các sản phẩm phân bón Lâm Thao Tại:

+ Tiêu thụ chung tại các huyện thuộc tỉnh Phú Thọ.

+ Toàn quyền tiêu thụ tại huyện Đà Bắc thuộc tỉnh Hòa Bình.

+ Bán chung tại các huyện Cao Phong, Kim Bôi, Kỳ Sơn, Tân Lạc và TP Hoà Bình thuộc tỉnh Hòa Bình.