Liên hệ Nhà phân phối

Lựa chọn sản phẩm mà bạn quan tâm
Tìm kiếm...
Close
Sản phẩm của chúng tôi
Chọn sản phẩm từ danh sách:
503
Phân bón NPK-S Lâm Thao 3-9-6+6S
502
Supe lân hàm lượng cao Lâm Thao
501
Supe lân Lâm Thao
500
Supe lân vi sinh Lâm Thao
499
Phân bón HCK Lâm Thao 4-2-2+3S+TE
498
Phân bón HCK Lâm Thao 3-5-2+2S+TE
497
Phân bón HCK Lâm Thao 3-2-3+2S+TE
496
Phân bón HCK Lâm Thao 2-4-2+2S+TE
495
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S
494
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S
493
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-8-8+9S
492
Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
491
Phân bón NPK-S LâmThao 15-15-15+2S
490
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-16-8+8S
489
Phân bón NPK-S Lâm Thao 12-3-10+7S
488
Phân bón NPK-S Lâm Thao 12-3-13+8S
487
Phân bón NPK-S Lâm Thao 10-5-5+3S
486
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-7-3+8S
485
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 10-5-5+9S
484
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 12-5-10+14S
483
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 5-10-3+8S
482
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-6-4+8S
481
Phân bón NPK-S Lâm Thao 6-8-4+9S
480
Phân bón NPK-S Lâm Thao 6-9-3+7S
479
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-10-3+9S
478
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-8-4+7S
463
Phân bón NPK-S Lâm Thao 10-5-10+5S
462
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-10-14+8S
Gửi
Tôi thấy thú vị với:
Số 66 phố Thái Học, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Người liên hệ: 
Ông Mạc Quốc Văn - Giám đốc
Điện thoại: 0913.256331; 0220.3882028

Về nhà phân phối

Công ty TNHH dịch vụ thương mại Côn Sơn đăng ký kinh doanh số: 0800263008 ngày 05 tháng 03 năm 2019

Người đứng đầu Công ty: Ông Mạc Quốc Văn : Giám Đốc Công ty

Số điện thoại:  0913.256331; 0220.3882028   Fax: 02203.882028

Địa chỉ trụ sở chính: Số 66 phố Thái Học, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Là nhà phân phối chính thức các sản phẩm phân bón Lâm Thao Tại: huyện Cẩm Giang Bình Giang và TP Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương.