Hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất

Thể lệ cuộc thi sáng tác về Công ty nhân kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất