Hướng tới kỷ niệm 60 năm

Thể lệ cuộc thi sáng tác về Công ty nhân kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất

Công ty tổ chức cuộc thi sáng tác với chủ đề “Tự hào 60 năm- Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao- Xây dựng, Lao động sáng tạo và Phát...

Xem chi tiết