Hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất

Công trình Thanh niên chào mừng Kỷ niệm 59 năm Ngày Công ty bước vào sản xuất (24/6/1962-24/6/2021)

 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Giám đốc Công ty nhằm tiếp tục tăng cường các biện pháp và công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh xâm nhập vào Công ty, duy trì sản xuất ổn định và việc làm cho người lao động. Đoàn Thanh niên Công ty đã thực hiện Công trình "Khảo sát, thiết kế, lắp đặt vách chắn bàn ăn và "Thông điệp 6K Supe" để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các bữa ăn ca tại Công ty", thiết thực Chào mừng Kỷ niệm 59 năm ngày Công ty bước vào sản xuất (24/6/1962- 24/6/2021).

Ngày 21/6/2021, Đoàn Thanh niên Công ty đã tiến hành lắp đặt vách chắn bàn ăn và dán "Thông điệp 6K Supe" lên các vách chắn để tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Nhà ăn số 2 Công ty (Dự kiến thực hiện tại Nhà ăn số 3 trong vài ngày tới).

Đoàn Thanh niên Công ty rất mong toàn thể người lao động Công ty cùng nhau giữ gìn vách chắn và thực hiện nghiêm "Thông điệp 6K Supe", không để dịch bệnh xâm nhập vào Công ty và góp phần cùng Việt Nam chiến thắng đại dịch!

 

 

 Một số hình ảnh Công trình:

 

 


 

 

 

 

 

 

Bùi Cao Cường

banner X