Đoàn thể

Tập huấn công tác Công đoàn năm 2020

Thực hiện chương trình công tác công đoàn năm 2020, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025, nhằm tuyên truyền giáo dục đội ngũ...

Xem chi tiết
Ngày hội hiến máu tình nguyện tại Công ty

Hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng hè năm 2020”, “Hiến máu cứu người – một nghĩa cử cao đẹp”, vừa qua, tại Hội trường khu công nhân Supe, Công ty CP Supe...

Xem chi tiết
1 2
banner X