Kết quả Mô hình trồng lúa lai TH3-5, sử dụng phân bón NPK –S Lâm Thao khép kín vụ Xuân năm 2014 tại một số xã thuộc huyện Lâm Thao, Phú Thọ

Vụ Xuân năm 2014, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Lâm Thao triển khai mô hình trồng lúa lai hai dòng TH3-5, bón phân NPK-S Lâm Thao có bổ sung  bã Gíp theo chu trình khép kín (Đây là phân bón được Công ty mới nghiên cứu, sản xuất và thực nghiệm) với mục đích xây dựng mô hình giống mới 2 dòng do Việt Nam sản xuất có năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu; thử nghiệm phân bón NPK-S Lâm Thao có sử dụng bã Gíp trong thành phần theo phương pháp bón phân khép kín có mô hình đối chứng  với phân bón NPK-S Lâm Thao thông thường trên đồng đất các xã Thạch Sơn, Xuân Huy và xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao.

Đồng chí Vũ Xuân Hồng, Phó Tổng Giám đốc Công ty và các đại biểu tham quan mô hình tại xã Xuân Huy

Trong quá trình triển khai thực hiện mô hình, cán bộ kỹ thuật của Công ty, Trạm Khuyến nông huyện Lâm Thao và 3 xã có mô hình đã trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các hộ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật làm đất, ngâm ủ giống, gieo mạ, cấy, chăm sóc, bón phân đủ lượng, đúng lúc, đúng cách. Các loại sâu bệnh đã được phát hiện và phòng trừ kịp thời, đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.

Kết quả, lúa trong mô hình bón phân NPK-S Lâm Thao có sử dụng bã Gíp có các chỉ số theo dõi về số bông hữu hiệu/khóm, hạt chắc/bông cao hơn so với lúa ngoài mô hình. Dự kiến năng suất thực thu bình quân của lúa trong mô hình ở xã Tiên Kiên đạt 68,8 tạ/ha cao hơn so với ruộng đối chứng bón phân NPK thông thường không có bã Gíp 2,8 tạ/ha. Tại xã Xuân Huy, ruộng trong mô hình đạt 70,2 tạ/ha, cao hơn ruộng ngoài mô hình  3,3 tạ/ha. Tại xã Thạch Sơn, đạt 63 tạ/ha cao hơn ruộng ngoài mô hình 3 tạ/ha. Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình, đối với mô hình sử dụng phân bón NPK-S Lâm Thao có sử dụng bã Gíp trong thành phần so với mô hình sử dụng phân bón NPK – S thông thường có chi phí đầu vào giống nhau, nhưng cho năng suất cao hơn từ 2,8 đến 3 tạ /ha, lãi thu được cao hơn so với đối chứng tương ứng 2,8 đến 3 triệu đồng/ha. Đặc biệt là nếu sử dụng phân bón NPK-S Lâm Thao có bổ sung bã Gíp theo chu trình khép kín cho lúa lai TH3-5 cho năng suất vượt trội so với trồng lúa Khang dân 18 cùng bón phân NPK-S Lâm Thao khép kín; chất lượng gạo ngon, giá bán cao hơn lúa Khang dân 18 từ 500đ đến 1.000đ/kg thóc. Sau khi trừ hết chi phí thì lúa trong mô hình tại xã Xuân Huy cho thu nhập 1.600.690đ/sào cao hơn lúa đối chứng 577.000đ/sào.

Qua thực hiện mô hình trồng lúa lai TH3-5 kết hợp bón phân khép kín NPK-S Lâm Thao đem lại hiệu quả thiết thực giúp người nông dân tiếp thu và ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, có thêm một giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao. Mô hình sử dụng phân bón khép kín NPK-S Lâm Thao đem lại lợi ích thiết thực cho bà con nông dân giảm chi phí  sản xuất, dễ sử dụng, cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, cân đối cho cây lúa sinh trưởng, phát triển nhanh, cho năng suất, chất lượng lúa gạo tốt. Qua mô hình giúp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là kỹ thuật sử dụng và bón phân NPK-S Lâm Thao khép kín cho bà con nông dân.

Kết quả đạt được cũng như hiệu quả mang lại từ mô hình cho thấy cần tiếp tục áp dụng rộng rãi ở các vụ tiếp theo và nhân rộng ra các xã khác để nông  dân trong huyện Lâm Thao nói riêng, tỉnh Phú Thọ nói chung tiếp cận và ứng dụng vào sản xuất nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng lúa gạo nâng cao thu nhập và đời sống cho người trồng lúa trên quê hương đất Tổ nói riêng, nông dân cả nước nói chung.

Phạm Việt

 

banner X