HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN LÂM THAO TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

     Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị hướng dẫn sử dụng phân bón Lâm Thao tại các địa phương, từ ngày 24/03/2021 đến ngày 27/03/2021 Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao phối hợp cùng BCH Hội nông dân huyện Cẩm Khê, Trạm trồng trọt và Bảo vệ Thực vật thị xã Phú Thọ tổ chức 17 Hội nghị hướng dẫn Sử dụng phân bón Lâm Thao tại các xã trên địa bàn huyện, thị xã trong tỉnh Phú Thọ.

     Tại Hội nghị, hơn 1000 bà con nông dân được đồng chí Lê Quang Việt, đồng chí Cao Quang Ánh, chuyên viên bộ phận Thị Trường phòng Kinh Doanh Công ty giới thiệu, hướng dẫn về tác dụng của các loại phân bón, quy trình bón phân hiệu quả, ưu, nhược điểm và cách dùng các loại phân bón, cách nhận biết phân bón thật, phân bón giả, phân kém chất lượng trên thị trường, kênh cung ứng sản phẩm của Công ty đến tay bà con nông dân.

      Qua Hội nghị giúp bà con nhận thức trong việc lựa chọn, sử dụng phân bón có chất lượng, áp dụng đúng kỹ thuật trong việc bón phân góp phần nâng cao năng suất chất lượng giá trị nông sản của địa phương.

Ảnh hội nghị :

 

                                                                                                Mạnh Hùng

banner X