Bón phân Lâm Thao cho cây cao su

Cây cao su có tên khoa học là Hévéa brasiliensis thuộc họ Euphorbiaceae (họ Thầu dầu).

1. Đặc điểm sinh trưởng và phát triển

Cao su đại điền cho năng suất mủ cao nhờ bón phân Lâm Thao.

Chu kỳ sống của cây cao su được giới hạn: 30 - 40 năm, được chia ra làm 2 thời kỳ:

+ Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Thường là 5 - 7 năm tùy theo điều kiện sinh thái và chế độ chăm sóc. Cuối thời gian này cây có chiều cao từ 8 - 10 m, vanh thân ở vị trí cách đất 1 m khoảng 50 cm và tán cây đã che phủ hầu như toàn bộ diện tích.

+ Thời kỳ kinh doanh: Từ 25 - 30 năm từ lúc bắt đầu cạo mủ cho đến khi đốn hạ cây. Trong thời kỳ kinh doanh cây vẫn tiếp tục tăng trưởng nhưng tốc độ chậm hơn so với thời kỳ kiến thiết cơ bản.

  • Việt Nam đứng thứ 3 thế giới với tổng diện tích là 969.700 ha ( diện tích thu hoạch 653.200 ha). Sản lượng mủ cao su 1.094.500 tấn với năng suất trung bình đạt 1.676 kg/ha/năm. (Tất cả số liệu nguồn VRA năm 2017).
  • Cây cao su được trồng nhiều nhất là ở Đông Nam bộ, Tây Nguyên Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung và Miền núi Phía bắc, trồng trên 2 nhóm đất là đất đỏ, đất xám và theo 2 mô hình đại điền và tiểu điền. Cao su đại điền được trồng và chăm sóc, bón phân theo qui trình của Tập đoàn Cao su Việt Nam, còn diện tích cao su tiểu điền thì bón phân theo khuyến cáo của trung tâm khuyến nông hoặc các doanh nghiệp sản xuất phân bón chuyên dùng cho cao su.

2. Thời vụ trồng và cơ cấu cây trồng

2.1. Thời vụ trồng

   Khi đất đủ ẩm thì có thể bắt đầu trồng và trồng vào những ngày thời tiết thuận lợi. Thời vụ trồng ở Tây Nguyên từ 1/5 - 15/7, ở Đông Nam bộ nên trồng từ 1/6 - 31/7.

2.2. Mật độ trồng

   Tùy theo từng loại đất, địa hình mà bố trí các mật độ cây trồng cho phù hợp. Thông thường áp dụng 3 mật độ chính: 476; 555 và 571 cây/ha với khoảng cách tương ứng: 7 x 3 m; 6 x 3 m và 7 x 2,5 m.

2.3. Xen canh

   Có thể trồng xen cây hoa màu, cây lương thực (như ngô) cây họ đậu giữa hàng cao su trong 3 năm đầu, để tận dụng đất và tăng thu nhập, kết hợp chống xói mòn và diệt cỏ dại. Chọn cây trồng xen thích hợp sao cho không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của cây cao su.

 

3. Bón phân NPK-S Lâm Thao cho cao su (kg/ha)

   Mật độ trồng cao su trên đất đỏ có thể 555 cây/ha (hoặc 476 hoặc 571 cây/ha), còn trên đất xám 555 cây/ha.

3.1. Đối với diện tích trồng mới

   Phân hữu cơ: 4.000 - 5.000 kg/ha.

   NPK -S*M1 5.10.3-8: 480 - 600 kg/ha (hoặc lân nung chảy: 800 - 1.000 kg + Urê: 80 - 100 kg/ha).

3.2 Giai đoạn kiến thiết cơ bản và thời kỳ kinh doanh

- Từ năm thứ 1 đến năm thứ 5:

+ Đầu mùa mưa: Bón NPK -S*M1 10.5.5-9: 500 - 600 kg/ha.

+ Cuối mùa mưa: Bón NPK -S*M1 10.5.5-9: 500 - 600 kg/ha.

+ Cách bón: Rạch đất theo tán lá cây, rải đều phân rồi lấp đất.

- Từ năm thứ 6 đến năm thứ 10:

+ Đầu mùa mưa: Bón NPK -S*M1 10.5.5-9: 700 - 900 kg/ha.

+ Cuối mùa mưa: Bón NPK-S*M1 10.5.5-9: 600 - 800 kg/ha.

+ Cách bón: Bón theo băng rộng cách gốc cao su 1m, sau khi làm sạch cỏ, xới sâu 5 - 8 cm, rải đều phân rồi lấp đất.

- Từ năm thứ 11 đến năm thứ 25:

+ Đầu mùa mưa: Bón NPK- S*M1 10.5.5-9: 1.000 - 1.200 kg/ha.

+ Cuối mùa mưa: Bón NPK- S*M1 10.5.5-9: 800 - 1.000 kg/ha.

+ Cách bón: Bón theo băng rộng cách gốc cao su 1,5 m, sau khi làm sạch cỏ, xới sâu 7 - 10 cm, rải đều phân rồi lấp đất.

Chúc bà con đạt năng suất mủ cao khi sử dụng phân bón Lâm Thao!!!

                                                                                     TS. Bùi Huy Hiền

banner X