Hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất

Quý I năm 2021: Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch.

 

Trong 3 tháng đầu năm 2021, tất cả các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu bán hàng, lợi nhuận,… của Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao đều vượt so với kế hoạch. Đây là kết quả đáng mừng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID–19 diễn biến phức tạp và giá các nguyên liệu đầu vào ngày càng tăng cao.

Theo đó, quý I/2021, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế của Công ty đạt 703 tỷ đồng, bằng 114% so với kế hoạch quý, tăng 17% so với cùng kỳ. Với tổng sản lượng phân bón sản xuất: 235.937 tấn, bằng 110% so với kế hoạch quý, tăng 14% so với cùng kỳ. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 790 tỷ đồng, bằng 131% so với kế hoạch quý, tăng 47% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng phân bón tiêu thụ: 193.602 tấn, bằng 126% so với kế hoạch quý, tăng 51% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách: 9 tỷ đồng, bằng 100% KH quý, tăng 41% so với cùng kỳ. Lợi nhuận dự kiến đạt trên 30 tỷ đồng.

Công ty xuất bán sản phẩm phân bón mới.

Để đạt được kết quả trên là nhờ có tinh thần đoàn kết, nhất trí, chung sức đồng lòng và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, người lao động Công ty. Đặc biệt, Công ty đã thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 và đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp; đồng thời, chủ động dự trữ nguồn nguyên liệu chính cho sản xuất; sắp xếp lại hệ thống phân phối, đánh giá khả năng tiêu thụ, khả năng tài chính của từng đối tượng khách hàng hàng, điều chỉnh các cơ chế bán hàng, giá bán sản phẩm phù hợp.

Cũng trong thời gian qua, Công ty luôn chú trọng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, hợp lý hóa sản xuất đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Tiêu biểu là Công ty đã đưa ra thị trường các sản phẩm mới như phân bón hữu cơ khoáng Lâm Thao, NPK-S hàm lượng dinh dưỡng cao thế hệ mới. Những sản phẩm mới này được đông đảo đối tác, bạn hàng và bà con nông dân đón nhận, đồng thời đánh giá cao về hiệu quả khi bón trên các loại cây trồng. Bên cạnh đó, với việc công ty dán Tem thông minh có gắn mã QR code cho các sản phẩm phân bón Lâm Thao, đã giúp bà con nông dân yên tâm hơn hẳn khi sử dụng, không lo mua phải hàng giả, hàng nhái và kém chất lượng,…

 Để chuẩn bị tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý II/2021, Công ty sẽ thường xuyên cập nhật, phân tích và bám sát thị trường để có những giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp, kịp thời nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.

Với những kết quả đạt được trong quý I/2021 cùng với sự chủ động trong sản xuất kinh doanh, tin tưởng rằng Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2021.

Hoa Mua

 

banner X